„Serce na dłoni”

Za ogromne zaangażowanie w akcję wsparcia dla uczniów ukraińskich oraz w coroczne sprzątanie terenu Obrębu i drogi na trasie Czaplinek-Obręb, sołtys Obrębu – p. Katarzyna Rewerska, właściciel Gajówki – p. Dariusz Krawczyk oraz radny Miasta i Gminy Góra Kalwaria p. Tomasz Ura, złożyli serdeczne podziękowanie wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom …