Nazwa Szkoły:  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku
Adres: Czaplinek ul. Szkolna 5
05 – 530 Góra Kalwaria
Organ prowadzący:  Gmina Góra Kalwaria
Organ nadzorujący:  Mazowiecki Kurator Oświaty
Organy szkoły: Dyrektor Szkoły Podstawowej
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Kierownictwo: Dyrektor: mgr Beata Kaczmarczyk
Liczba uczniów: 115
Liczba nauczycieli: 19
Liczba pracowników administracji i obsługi: 4
Baza lokalowa: 7 sal lekcyjnych
Sala komputerowa
Świetlica
Biblioteka
Zastępcza sala gimnastyczna
Boiska przyszkolne
Nauczane języki obce: Język angielski

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.