Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku w roku szkolnym 2021/2022

W dniu 7 września 2021r. na zebraniu przedstawicieli klas została wybrana nowa Rada Rodziców.

  • Przewodnicząca – p. Wioleta Gaćkowska
  • Zastępca – p. Joanna Jóźwiak
  • Sekretarz – p. Barbara Dzwonkowska
  • Skarbnik – p. Katarzyna Nowak

Pozostali członkowie Rady Rodziców tworzą komisję rewizyjną.

W porozumieniu z przedstawicielami klas Rada Rodziców podjęła decyzje dotyczące wysokości i sposobu zbiórki wpłat.

  • 40 zł – za pierwsze dziecko
  • 30 zł – za drugie
  • 25 zł – za trzecie i kolejne dziecko.

Możliwa jest także wpłata na raty. Składkę będą zbierali przedstawiciele Rady Rodziców w swoich oddziałach klasowych.


Wioleta Gaćkowska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Aktualności