Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku w roku szkolnym 2023/2024

W dniu 12 września 2023r. na zebraniu przedstawicieli klas została wybrana nowa Rada Rodziców.

  • Przewodnicząca – p. Katarzyna Nowak
  • Zastępca – p. Martyna Gałka
  • Sekretarz – p. Roksana Żak
  • Skarbnik – p. Wioletta Kur

Pozostali członkowie Rady Rodziców tworzą komisję rewizyjną.

W porozumieniu z przedstawicielami klas Rada Rodziców podjęła decyzje dotyczącą wysokości i sposobu zbiórki wpłat.

50 zł – za dziecko

Możliwa jest także wpłata na raty – 25 zł za semestr. Składkę będą zbierali przedstawiciele Rady Rodziców w swoich oddziałach klasowych.


Katarzyna Nowak
Przewodnicząca Rady Rodziców