mgr Beata Kaczmarczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku

 

Beata Kaczmarczyk – dyrektor szkoły, język polski

Magdalena Poterała – wicedyrektor szkoły, język polski

Monika Proszewska – wychowanie przedszkolne, rewalidacja

Marta Półkosznik – nauczyciel współorganizujący, świetlica

Agnieszka Wrotek – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

Monika Wrotek – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, świetlica

Iwona Skomorowska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

Danuta Matracka – matematyka, świetlica

Hanna Dobrzyńska – język angielski

Maria Kopecka – matematyka, świetlica

Katarzyna Paprocka – wychowanie fizyczne

Iwona Szczygielska – psycholog, terapeuta pedagogiczny

Maria Fiejka – religia

Edyta Cytloch – plastyka

Katarzyna Maciąg – język niemiecki

Małgorzata Sobiecka – świetlica

Anna Bulder – religia, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica

Izabela Krupa – biologia, chemia

Czesława Książek – logopeda

Magdalena Brzozowska – muzyka, nauczyciel współorganizujący

Bożena Gromadzka – geografia, świetlica

Małgorzata Klimkowicz – wiedza o społeczeństwie, pedagog, świetlica

Wojciech Krupa – technika, fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa