mgr Beata Kaczmarczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku

Nauczyciele:

Beata Kaczmarczyk – dyrektor

Anna Bulder – religia, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica

Edyta Cytloch – plastyka

Monika Deluga – historia

Hanna Dobrzyńska, język angielski

Maria Fiejka – religia, świetlica

Bożena Gromadzka – geografia, pedagog specjalny, świetlica

Martyna Kamińska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Małgorzata Klimkowicz – pedagog szkolny, wiedza o społeczeństwie, świetlica

Maria Kopecka – matematyka

Izabela Krupa – biologia, chemia

Wojciech Krupa – chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Czesława Iwona Książek – logopeda

Iwona Kuźnia – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Katarzyna Maciąg – język niemiecki

Sylwia Malitka – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Danuta Matracka – matematyka, przyroda, świetlica

Katarzyna Paprocka – wychowanie fizyczne

Magdalena Poterała – język polski

Monika Proszewska – wychowanie przedszkolne

Edyta Sekuła-Hańczuk – język polski

Iwona Skomorowska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

Małgorzata Sobiecka – świetlica

Iwona Szczygielska – psycholog szkolny, doradztwo zawodowe

Aleksandra Świdzińska – muzyka

Agnieszka Wrotek – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

Monika Wrotek – edukacja wczesnoszkolna, informatyka