Etapy rekrutacji do oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2023/2024

1.Przeglądanie oferty edukacyjnej jednostek oświatowych  od 10.02.2023r.
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gorakalwaria

2.Rejestracja zgłoszenia 02.2023r. – 15.03.2023r.– wydruk wniosku i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru.

3. Publikacja list zakwalifikowanych 13.04.2023r. 15.00.

4.Potwierdzenie woli w jednostce kwalifikacji (wydruk z systemu, osobiste złożenie w placówce) 14.04.2023r. – 19.04.2023r. do godz. 14.00.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20.04.2023r. godz. 9.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!