Rok szkolny 2023/2024

Plan lekcji dla klas 0

Poniedziałek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. język angielski
 5. 0- 12.45

Wtorek

 1.  0
 2.  0
 3.  0
 4.  0
 5.  religia
 6.  0 – 14.15
 7.  –

Środa

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0-14.15

Czwartek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. religia
 5. 0
 6. 0 – 14.15

Piątek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0 – 12.45

Plan lekcji dla klas I

Poniedziałek

 1. I (w-f)
 2. I
 3. I
 4. I

Wtorek

 1. I (zaj. dyd.-wyr.)
 2. I
 3. religia
 4. I
 5. I

Środa

 1. I (w-f)
 2. j. angielski
 3. I
 4. I

Czwartek

 1. religia
 2. j. angielski
 3. I
 4. I
 5. I
 6. I (koło zainteresowań)

Piątek

 1. I
 2. I (w-f)
 3. I
 4. I
 5. I (informatyka)

Plan lekcji dla klas II

Poniedziałek

 1. II (informatyka)
 2. II
 3. II
 4. II basen
 5. II basen
 6. II (koło zainteresowań)

Wtorek

 1. II
 2. II
 3. II (w-f)
 4. religia

Środa

 1. j.angielski
 2. II
 3. II
 4. II

Czwartek

 1. j. angielski
 2. religia
 3. II
 4. II
 5. II

Piątek

 1. II (zaj. dyd.-wyr.)
 2. II
 3. II
 4. II
 5. II

Plan lekcji dla klas III

Poniedziałek

 1. III
 2. III basen
 3. III basen
 4. III basen
 5. III

Wtorek

 1. III
 2. III
 3. III
 4. III
 5. religia
 6. j.angielski

Środa

 1. III
 2. III
 3. III

Czwartek

 1. III
 2. III
 3. III
 4. religia

Piątek

 1. j.angielski
 2. III
 3. III
 4. III

Plan lekcji dla klas IV

Poniedziałek

 1. j.polski
 2. przyroda
 3. IV basen
 4. IV  basen
 5. IV basen
 6. plastyka
 7. wdż

Wtorek

 1. technika
 2. matematyka
 3. j.angielski
 4. informatyka
 5. j.polski
 6. religia

Środa

 1. historia
 2. j.polski
 3. j.polski
 4. matematyka
 5. muzyka
 6. koło muzyczne

Czwartek

 1. kk
 2. religia
 3. matematyka
 4. z. z wych
 5. j.polski
 6. j. angielski

Piątek

 1. j.angielski
 2. przyroda
 3. w-f
 4. matematyka

Plan lekcji dla klas V

Poniedziałek

1.kk
2.j.polski
3.j.polski
4.biologia
5.j.angielski
6. wdż

Wtorek

 1. j.angielski
 2. matematyka
 3. w-f
 4. informatyka
 5. j.polski
 6. religia

Środa

1.kz mat
2.matematyka
3.historia
4.j.polski
5.w-f
6. muzyka

7. koło muzyczne

Czwartek

 1. matematyka
 2. technika
 3. j.angielski
 4. w-f
 5. religia
 6. plastyka
 7. j.polski

Piątek

 1. matematyka
 2. geografia
 3. w-f
 4. z z wych
 5. historia

Plan lekcji dla klas VI

Poniedziałek

 1. biologia
 2. matematyka
 3. religia
 4. j.polski
 5. historia
 6. z z wych.
 7. plastyka

Wtorek

 1. matematyka
 2. j.angielski
 3. j.polski
 4. w-f
 5. technika
 6. kk

Środa

 1. kz mat
 2. historia
 3. muzyka
 4. j.polski
 5. j.polski
 6. w-f
 7. koło muzyczne

Czwartek

 1. informatyka
 2. religia
 3. matematyka
 4. j. angielski
 5. w-f
 6. geografia

Piątek

 1. w-f
 2. matematyka
 3. j.angielski
 4. j.polski
 5. wdż

Plan lekcji dla klas VII

Poniedziałek

 1. matematyka
 2. biologia
 3. chemia
 4. religia
 5. j.polski
 6. historia
 7. j.angielski

Wtorek

 1. j.polski
 2. j.polski
 3. j.angielski
 4. fizyka
 5. w-f
 6. w-f
 7. informatyka

Środa

 1. z z wych.
 2. j.polski
 3. matematyka
 4. muzyka
 5. geografia
 6. biologia
 7. chemia

Czwartek

 1. fizyka
 2. matematyka
 3. j. niemiecki
 4. j. niemiecki
 5. j. angielski
 6. w-f
 7. plastyka

Piątek

1. j.polski
2. w-f
3. matemat.
4. geografia
5. wdż
6. historia
7. religia

Plan lekcji dla klas VIII

Poniedziałek

 1. matematyka
 2. w-f
 3. j.polski
 4. historia
 5. religia
 6. j.angielski
 7. w d ż

Wtorek

1. fizyka
2. matematyka
3. chemia
4. j.polski
5. j. angielski
6. informatyka
7. wos

Środa

1. koło matematyczne
2. matematyka
3. j.polski
4. wos
5. biologia
6. geografia
7. w-f

Czwartek

1. j. niemiecki
2. j. niemiecki
3. chemia
4. fizyka
5. edb
6. z z wych.
7. w-f

Piątek

1. j. angielski
2. j.polski
3. j.polski
4. matematyka
5. w-f
6. religia
7. historia