Rok szkolny 2022/2023

Plan lekcji dla klas 0

Poniedziałek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. język angielski
 5. 0- 12.45

Wtorek

 1.  religia
 2.  0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0- 14.15

Środa

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0-14.15

Czwartek

 1. religia
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0-14.15

Piątek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0 – 12.45

Plan lekcji dla klas I

Poniedziałek

 1. I
 2. I
 3. I
 4. I

Wtorek

 1. I
 2. I
 3. I
 4. religia
 5. j.angielski

Środa

 1. I
 2. I
 3. I
 4. I
 5. I

Czwartek

 1. j.angielski
 2. I
 3. I
 4. I
 5. religia

Piątek

 1. I
 2. I
 3. I

Plan lekcji dla klas II

Poniedziałek

 1. II
 2. II
 3. II basen
 4. II basen
 5. II basen

Wtorek

 1. II
 2. II
 3. III
 4. religia
 5. j.angielski

Środa

 1. j.angielski
 2. II
 3. II
 4. II

Czwartek

 1. II
 2. II
 3. II
 4. II
 5. religia

Piątek

 1. II
 2. II
 3. II

Plan lekcji dla klas III

Poniedziałek

 1. III
 2. III basen
 3. III basen
 4. III basen
 5. III

Wtorek

 1. III
 2. III
 3. III
 4. III
 5. religia
 6. j.angielski

Środa

 1. III
 2. III
 3. III

Czwartek

 1. III
 2. III
 3. III
 4. religia

Piątek

 1. j.angielski
 2. III
 3. III
 4. III

Plan lekcji dla klas IV

Poniedziałek

 1. j.polski
 2. przyroda
 3. IV basen
 4. IV  basen
 5. IV basen
 6. plastyka
 7. wdż

Wtorek

 1. matematyka
 2. religia
 3. j.angielski
 4. technika
 5. j.polski

Środa

 1. historia
 2. j.polski
 3. j.polski
 4. matematyka
 5. muzyka

Czwartek

 1. j.angielski
 2. religia
 3. matematyka
 4. z. z wych
 5. j.polski

Piątek

 1. j.angielski
 2. przyroda
 3. informatyka
 4. mat
 5. w-f

Plan lekcji dla klas V

Poniedziałek

1.wdż
2.j.polski
3.j.polski
4.biologia
5.j.angielski
6. w-f

Wtorek

 1. j.angielski
 2. religia
 3. matematyka
 4. geografia
 5. j.polski
 6. informatyka

Środa

1.kz mat
2.matematyka
3.historia
4.j.polski
5.w-f
6. muzyka

Czwartek

 1. matematyka
 2. religia
 3. j.angielski
 4. technika
 5. w-f
 6. plastyka
 7. j.polski

Piątek

 1. matematyka
 2. w-f
 3. z z wych
 4. historia

Plan lekcji dla klas VI

Poniedziałek

 1. biologia
 2. matematyka
 3. religia
 4. j.polski
 5. historia
 6. geografia
 7. plastyka

Wtorek

 1. matematyka
 2. j.angielski
 3. j.polski
 4. w-f

Środa

 1. kz mat
 2. historia
 3. muzyka
 4. j.polski
 5. j.polski
 6. w-f

Czwartek

 1. religia
 2. matematyka
 3. technika
 4. w-f
 5. j.angielski
 6. informatyka
 7. z z wych.

Piątek

 1. matematyka
 2. w-f
 3. j.angielski
 4. j.polski
 5. wdż

Plan lekcji dla klas VII

Poniedziałek

 1. matematyka
 2. biologia
 3. chemia
 4. religia
 5. j.polski
 6. historia
 7. j.angielski

Wtorek

 1. j.polski
 2. j.polski
 3. j.angielski
 4. fizyka
 5. w-f
 6. w-f
 7. z. z wych

Środa

 1. informatyka
 2. j.polski
 3. matematyka
 4. muzyka
 5. geografia
 6. chemia
 7. biologia

Czwartek

 1. j.niemiecki
 2. j.niemiecki
 3. matematyka
 4. j.angielski
 5. fizyka
 6. w-f
 7. plastyka

Piątek

1. j.polski
2. geografia
3. matematyka
4. w-f
5. doradztwo
6. historia
7. religia

Plan lekcji dla klas VIII

Poniedziałek

 1. matematyka
 2. w-f
 3. j.polski
 4. historia
 5. religia
 6. j.angielski
 7. doradztwo

Wtorek

1. fizyka
2. chemia
3.edb
4. j.polski
5. informatyka
6. wos
7.w-f

Środa

1. matematyka
2. j.angielski
3. j.polski
4. wos
5. biologia
6. geografia
7. w-f

Czwartek

1. chemia
2. fizyka
3. j. niemiecki
4. j. niemiecki
5. matematyka
6. j. angielski
7.z. z wych.

Piątek

1. –
2. j.polski
3. j.polski
4. matematyka
5. w-f
6. religia
7. historia