Rok szkolny 2022/2023

Plan lekcji dla klas 0

Poniedziałek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0- 12.45

Wtorek

 1.  religia
 2.  0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0- 14.30

Środa

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. j. ang.- 14.20

Czwartek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. religia- 13.50

Piątek

 1. 0
 2. 0
 3. j. ang.
 4. 0
 5. 0 – 12.45

Plan lekcji dla klas I

Poniedziałek

 1. I
 2. I
 3. I
 4. I

Wtorek

 1. j.angielski
 2. religia
 3. I
 4. I
 5. I
 6. zdw

Środa

 1. I
 2. I
 3. I
 4. I
 5. I koło

Czwartek

 1. j.angielski
 2. I
 3. I
 4. I
 5. religia

Piątek

 1. I
 2. I
 3. I
 4. I

Plan lekcji dla klas II

Poniedziałek

 1. II
 2. II
 3. II basen
 4. II basen
 5. II basen

Wtorek

 1. II
 2. II
 3. religia
 4. j.angielski

Środa

 1. II
 2. II
 3. II
 4. II
 5. II

Czwartek

 1. j.angielski
 2. religia
 3. II
 4. II
 5. zdw

Piątek

 1. II
 2. II
 3. II
 4. II

Plan lekcji dla klas III

Poniedziałek

 1. III
 2. III
 3. III basen
 4. III basen
 5. III basen
 6. zdw

Wtorek

 1. III
 2. III
 3. j.angielski
 4. religia

Środa

 1. III
 2. III
 3. III
 4. III
 5. III
 6. III (kółko)

Czwartek

 1. III
 2. III
 3. j.angielski
 4. religia

Piątek

 1. III
 2. III
 3. III
 4. III

Plan lekcji dla klas IV

Poniedziałek

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. IV basen
 4. IV  basen
 5. IV basen
 6. przyroda

Wtorek

 1. zdw
 2. j. angielski
 3. muzyka
 4. j.polski
 5. religia
 6. w-f

Środa

 1. historia
 2. j.polski
 3. j.polski
 4. matematyka
 5. j.angielski

Czwartek

 1. informatyka
 2. religia
 3. matematyka
 4. technika
 5. j.polski
 6. plastyka

Piątek

 1. matematyka
 2. j.angielski
 3. zzw
 4. przyroda

Plan lekcji dla klas V

Poniedziałek

1.-
2.w-f
3.matematyka
4.j.angielski
5.zdw

Wtorek

 1. historia
 2. matematyka
 3. j.polski
 4. w-f
 5. technika
 6. religia
 7. zzw

Środa

1.w-f
2..matematyka
3.historia
4.j.polski
5.j.polski
6. biologia

Czwartek

 1. religia
 2. j.polski
 3. j.polski
 4. j.angielski
 5. informatyka
 6. muzyka
 7. plastyka

Piątek

 1. j.angielski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. w-f
 5. wdż

Plan lekcji dla klas VI

Poniedziałek

 1. w-f
 2. biologia
 3. j.polski
 4. matematyka
 5. informatyka
 6. plastyka
 7. j.angielski
 8. j.angielski (kółko)

Wtorek

 1. w-f
 2. technika
 3. j.polski
 4. j.polski
 5. j.angielski

Środa

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. w-f
 4. geografia
 5. religia

Czwartek

 1. zzw
 2. matematyka
 3. muzyka
 4. historia
 5. w-f
 6. j.angielski

Piątek

 1. religia
 2. historia
 3. matematyka
 4. j. polski
 5. wdż

Plan lekcji dla klas VII

Poniedziałek

 1. j.polski
 2. j.polski
 3. biologia
 4. matematyka
 5. j.angielski
 6. muzyka
 7. plastyka

Wtorek

 1. chemia
 2. informatyka
 3. w-f
 4. fizyka
 5. matematyka
 6. j. polski
 7. j.angielski

Środa

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. w-f
 4. geografia
 5. religia
 6. historia
 7. biologia

Czwartek

 1. fizyka
 2. chemia
 3. j.niemiecki
 4. j.niemiecki
 5. j angielski
 6. w-f
 7. zzw

Piątek

1. j.polski
2 matematyka
3. wdż
4. geografia
5. w-f
6. historia
7. religia

Plan lekcji dla klas VIII

Poniedziałek

 1. chemia
 2. j.polski
 3. j.polski
 4. biologia
 5. matematyka
 6. j.angielski

Wtorek

1. w-f
2. fizyka
3.j.polski
4. matematyka
5. j.angielski
6. wos
7.informatyka

Środa

1. wos
2. w-f
3. matematyka
4. j.polski
5. chemia
6.j. angielski
7. religia

Czwartek

1. j. niemiecki
2. j. niemiecki
3. edb
4. j. polski
5. fizyka
6. historia
7.geografia

Piątek

1. wdż
2. historia
3. matematyka
4. religia
5. zzw
6. w-f
7. w-f