Rok szkolny 2021/2022

Plan lekcji dla klas 0

Poniedziałek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. j.angielski – 14.15

Wtorek

 1.  j.angielski
 2.  religia
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0 -13.45

Środa

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0- 13.15

Czwartek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. religia
 5. 0- 13.15

Piątek

 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0 – 13.15

Plan lekcji dla klas I

Poniedziałek

 1. I
 2. I
 3. I
 4. I
 5. I

Wtorek

 1. I
 2. j.angielski
 3. I
 4. I
 5. I
 6. I (w)

Środa

 1. I
 2. I
 3. I
 4. I
 5. I

Czwartek

 1. I
 2. j angielski
 3. religia
 4. I

Piątek

 1. I
 2. I
 3. religia
 4. I (kółko)

Plan lekcji dla klas II

Poniedziałek

 1. II
 2. II
 3. II basen
 4. II basen
 5. II basen
 6. j.angielski

Wtorek

 1. II
 2. II
 3. II
 4. II

Środa

 1. II (w)
 2. II
 3. II
 4. II

Czwartek

 1. j.angielski
 2. II
 3. II
 4. II
 5. II
 6. religia

Piątek

 1. II
 2. II
 3. religia

Plan lekcji dla klas III

Poniedziałek

 1. III
 2. III basen
 3. III basen
 4. III basen

Wtorek

 1. III
 2. III
 3. III
 4. religia
 5. j.angielski

Środa

 1. III
 2. III
 3. III
 4. III
 5. III (kółko)

Czwartek

 1. religia
 2. III
 3. III
 4. III
 5. III
 6. j.angielski

Piątek

 1. III
 2. III
 3. III
 4. III (w)

Plan lekcji dla klas IV

Poniedziałek

 1. j.polski
 2. j.angielski
 3. z.z w
 4. IV  basen
 5. IV basen

Wtorek

 1. j.angielski
 2. religia
 3. j.polski
 4. matematyka
 5. przyroda
 6. muzyka
 7. technika

Środa

 1. wf
 2. matematyka
 3. historia
 4. j.polski
 5. przyroda
 6. plastyka

Czwartek

 1. matematyka(w)
 2. j.polski
 3. w-f
 4. matematyka
 5. religia
 6. informatyka
 7. j.angielski

Piątek

0.j.polski (w)
1. —
2.matematyka
3.j.polski

Plan lekcji dla klas V

Poniedziałek

0.j.polski(w)
1.informatyka
2.w-f
3.j.angielski
4.matematyka
5.j.polski
6.historia

Wtorek

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. j.angielski
 4. w-f
 5. muzyka
 6. technika
 7. religia

Środa

1.–
2..j.polski
3.w-f
4..z.z w
5.plastyka

Czwartek

 1. religia
 2. j.angielski
 3. j.polski
 4. matematyka
 5. w-f

Piątek

 1. j.polski
 2. biologia
 3. matematyka
 4. geografia
 5. historia

Plan lekcji dla klas VI

Poniedziałek

 1. matematyka
 2. j.polski
 3. historia
 4. j.angielski
 5. plasyka
 6. j.angielski (kółko)

Wtorek

 1. matematyka
 2. j.polski
 3. religia
 4. muzyka
 5. w-f
 6. z.z w
 7. j.angielski

Środa

 1. historia
 2. j.polski
 3. matematyka
 4. w-f
 5. biologia

Czwartek

 1. informatyka
 2. technika
 3. j.polski
 4. w-f
 5. j.angielski
 6. matematyka
 7. geografia

Piątek

 1. j.polski
 2. w-f
 3. matematyka
 4. religia

Plan lekcji dla klas VII

Poniedziałek

 1. j.polski
 2. j.polski
 3. matematyka
 4. j.angielski
 5. z.z w
 6. w-f
 7. plastyka

Wtorek

 1. j.polski
 2. historia
 3. matematyka
 4. j.angielski
 5. fizyka
 6. religia
 7. muzyka

Środa

 1. j.polski(w)/matematyka(k)
 2. matematyka
 3. historia
 4. w-f
 5. chemia
 6. informatyka
 7. biologia

Czwartek

 1. fizyka
 2. j.polski
 3. matematyka
 4. j.angielski
 5. w-f
 6. geografia
 7. j.niemiecki

Piątek

0. matematyka
1. chemia
2. j.polski
3. biologia
4. w-f
5. geografia
6. religia
7. j.niemiecki