Oddział przedszkolny – p. Monika Proszewska

Klasa pierwsza – p. Iwona Skomorowska

Klasa druga – p. Agnieszka Wrotek

Klasa trzecia – p. Monika Wrotek

Klasa czwarta – p. Katarzyna Paprocka

Klasa piąta – p. Magdalena Poterała

Klasa szósta – p. Hanna Dobrzyńska

Klasa siódma – p. Danuta Matracka

Aktualności