Oddział przedszkolny – p. Monika Proszewska

Klasa pierwsza – p. Agnieszka Wrotek

Klasa druga – p. Monika Wrotek

Klasa trzecia – p. Iwona Skomorowska

Klasa czwarta – p. Iwona Szczygielska

Klasa piąta – p. Maria Kopecka

Klasa szósta – p. Katarzyna Paprocka

Klasa siódma – p. Bożena Gromadzka

Klasa ósma– p. Hanna Dobrzyńska