Działalność Klubu Wolontariatu w I semestrze roku 2023/2024