Zachęcamy do zapoznania się ze procedurami bezpieczeństwa naszej szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą postępowania w przypadku dokonania przez ucznia samookaleczenia na terenie szkoły.