W dniu  września 2021 po demokratycznych wyborach poprzedzonych kampanią wyborczą wyłoniono Członków Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący –Amelia Dzwonkowska
Z-ca przewodniczącego –Łucja Dzwonkowska
Sekretarz -Piotr Szymański

Następnie opracowano i przyjęto Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022 oraz przydzielono obowiązki poszczególnym członkom samorządu, w związku z nadchodzącymi wydarzeniami.

Opiekę nad Samorządem Szkolnym w roku szkolnym 2021/2022 sprawuje:
p. Hanna Dobrzyńska.

Aktualności