W dniu 13 września 2023 roku po demokratycznych wyborach poprzedzonych kampanią wyborczą wyłoniono Członków Samorządu Szkolnego:

Przewodnicząca –Natalia Rosłon
Z-ca przewodniczącego –Filip Einszporn
Sekretarz -Maja Nowak
Skarbnik – Laura Rytel

Następnie opracowano i przyjęto Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024 oraz przydzielono obowiązki poszczególnym członkom samorządu, w związku z nadchodzącymi wydarzeniami.

Opiekę nad Samorządem Szkolnym w roku szkolnym 2023/2024 sprawują:
p. Danuta Matracka i p. Małgorzata Sobiecka.