W dniu  14 września 2022 roku po demokratycznych wyborach poprzedzonych kampanią wyborczą wyłoniono Członków Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący –Amelia Dzwonkowska
Z-ca przewodniczącego –Antoni Rodak
Sekretarz -Łucja Dzwonkowska

Następnie opracowano i przyjęto Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 oraz przydzielono obowiązki poszczególnym członkom samorządu, w związku z nadchodzącymi wydarzeniami.

Opiekę nad Samorządem Szkolnym w roku szkolnym 2022/2023 sprawują:
p. Danuta Matracka i p. Małgorzata Sobiecka.

Aktualności