Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 mogą korzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:

Uczniowie klas IV – VIII :

 • kółko muzyczne kl. IV-V
 • kółko matematyczne – kl. V
 • SKS-y Kl. IV-VIII
 • kółko matematyczne kl. VIII
 • kółko informatyczne kl. VIII
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w kl. VIII
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. VIII
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV- VIII

Uczniowie klas I – III: 

 • kółko artystyczne kl. I
 • kółko przedmiotowe – edukacja wczesnoszkolna kl. III
 • zajęcia wyrównawcze – kl. I-III
 • SKS kl. II i III