,,Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”.
 
Te słowa naszego Patrona, Kazimierza Górskiego, towarzyszą nam każdego dnia. Przez minioną dekadę, od nadania szkole imienia Trenera Tysiąclecia, uczniowie i nauczyciele starają się sprostać temu przesłaniu. 
W czwartek, 18 maja, świętowaliśmy 10-lecie nadania naszej szkole imienia Kazimierza Górskiego. Z tej okazji do naszej szkoły przybyło wielu znakomitych gości, m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz Fundacji im. Kazimierza Górskiego na czele z p. Dariuszem Górskim – synem naszego Patrona. 
Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie portretu Kazimierza Górskiego, który został namalowany na … orlim piórze. Dzieło stworzył pan Paweł Mulcahey Ber. 
Uczniowie klasy IV zaprezentowali krótki program artystyczny. 
Uhonorowano także laureatów konkursów związanych z osobą Kazimierza Górskiego. 
Po części oficjalnej nadszedł czas na sport – rywalizację drużynową i aktywne zabawy na świeżym powietrzu. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczynili ten dzień tak wyjątkowym!