Konkurs na logo szkoły

  Konkurs na logo Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku   I Organizator konkursu Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.   II Cel i przedmiot konkursu Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego …

Konkurs na hymn

REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU INFORMACJE OGÓLNE Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku CEL KONKURSU Stworzenie hymnu – pieśni, która umocni więź uczniów z własną szkołą i jej patronem. Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim …