Dzień Edukacji Narodowej to święto, które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, będącej pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
 W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten, zgodnie z zapisami w ustawie Karta Nauczyciela,  uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym w tym dniu – poniedziałek, 14.10.2019 r. – w naszej placówce nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
W dniu 11 października 2019 roku o godz. 8.20 w zastępczej sali gimnastycznej zostanie zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy V, a tematycznie związany z powyższym Świętem, na który serdecznie zapraszam w imieniu swoim i p. Danuty Matrackiej, odpowiedzialnej za przygotowanie uroczystości, UCZNIÓW, RODZICÓW, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNIKÓW SZKOŁY oraz LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ.
 
Beata Kaczmarczyk
dyrektor szkoły