Serdecznie zapraszamy uczniów na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się w naszej placówce w dniu 2 września o godz. 8.30

Jednocześnie zachęcamy naszych podopiecznych, aby w ramach akcji „Przerwany marsz…”٭przybyli w tym dniu do szkoły wraz z babciami, dziadkami i innymi członkami rodzin lub lokalnej społeczności, którzy urodzili się przed 8 maja 1945 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku wraz z Gronem Pedagogicznym

 

٭Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 r., w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Współorganizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.

Akcja „Przerwany marsz…” jest próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski.