Zapraszamy serdecznie na zebranie, które odbędzie się w dniu 09.04.2024r. według harmonogramu:

0 -III godz. 17.30, (kl. 0 – s. 22, kl. I – s. 21, kl. II – s. 20, kl. III  –  s. 24)

IV-VIII godz. 18.30 (kl. IV – s. 22, kl. V – s. 21, kl. VII – s. 25, kl. VIII  –  s. 24)

zebranie kl. VI – w innym terminie przekazanym przez wychowawcę

obecność przedmiotowców i specjalistów: 17.30 – 19.00.

Podczas zebrań z wychowawcami poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:  przekazane zostaną informacje na temat zmian funkcjonowania szkoły(kl. IV-VIII) od połowy kwietnia,  omówione zostaną sprawy związane z organizacją egzaminu ósmoklasisty, wyniki w nauce i zachowanie uczniów oraz sprawy bieżące.

 

Serdecznie zapraszamy

Grono Pedagogiczne