Szanowni Państwo,

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Nr r ROA.0050.100.2020 z dnia 18 maja 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Zgodnie z nim termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły trwa od 1 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku do klasy pierwszej jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej placówki z zakładki druki.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 10 czerwca.

Serdecznie zapraszamy do naszej  małej, kameralnej, przyjaznej dzieciom placówki.

alt