W dniu dzisiejszym uczniowie klas starszych byli na wycieczce w I Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Celem wycieczki było przede wszystkim upowszechnienie edukacji obywatelskiej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego. Do głównych zadań zwiedzanej jednostki należy zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie i komórek organizacyjnych MON. Podczas zwiedzania zapoznaliśmy się z wyposażeniem oraz bieżącym funkcjonowaniem  jednostki. Zwiedziliśmy salę tradycji i poznaliśmy historię lotnictwa związanego z Warszawą. Dla wielu z nas największe wrażenie zrobiła Wojskowa Straż Pożarna.