Współpraca rąk, serc i umysłu- czyli:

Innowacja terapeutyczno- edukacyjna ,, Grafomotoryka z ortografią” cz. II.

Kontrola i regulacja napięcia mięśniowego, wyobraźnia i orientacja  przestrzenna połączone z przyjemną zabawą towarzyszyła uczniom klasy trzeciej. Wytwory Ich pracy to ortograficzne pary wyrazowe. Gratulacje! Udało się!!