W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie wszystkich klas otrzymują bezpłatnie podręczniki i materiały ćwiczeniowe w szkole w drodze wypożyczenia.
Jedynie do przedmiotu „religia” (nieobowiązkowy) należy kupić niezbędne materiały edukacyjne, których wykaz zamieszczony jest poniżej.
Również zaopatrzenie dzieci w oddziale przedszkolnym w materiały edukacyjne leży po stronie rodziców :
– edukacja przedszkolna: „Olek i Ada” BB+  wyd. MAC EDUKACJA
alt
-język angielski: ”New English Adventure Starter” R. Raczyńska, C. Bruni, wyd. Pearson (tylko podręcznik)
Podręczniki do nauki religii obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020:
Klasa 0 – Podręcznik „Kocham dobrego Boga” – AZ-03-04/3-1 autor – red. E. Osewska, J. Stala –  Wydawnictwo Jedność, Kielce.
Klasa I – Podręcznik „Żyjemy w Bożym świecie” – AZ-11-01/12-KI-1/12 autor: red. K. Mielnicki, E. Kondrak –  Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa II – Podręcznik „Idziemy do Jezusa” – AZ-12-01/12-KI-3/12 autor: red. J. Czerkawski, E. Kondrak – Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa III – Podręcznik + Ćwiczenie „Jezus jest z nami” – AZ-3-1/12-KI-4/13 autor: red. J. Czerkawski, E. Kondrak – Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa IV – Podręcznik + Ćwiczenie „Miejsca pełne Bogactw” – AZ-21-02/12-KI-1/12  autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek – Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa V – Podręcznik + Ćwiczenie  „Spotkania uBogacające” – AZ-22-02/12-KI -1/13  autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska – Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa VI – Podręcznik + Ćwiczenie „Tajemnice Bogatego życia” – AZ-23-02/12-KI-3/14 autor: ks. Mielnicki, E. Kondrak– Wydawnictwo Jedność, Kielce