6 czerwca siódmoklasiści wraz z wychowawczynią wzięli udział w wielu

atrakcjach podczas Dnia Otwartego w Zakładzie Kynologii Policyjnej w

Sułkowicach. Dużo emocji wywołały pokazy sprawności użytkowej psów i

koni policyjnych podczas symulowanych bardzo niebezpiecznych sytuacji,

prezentacje sprzętów policyjnych, motocykli, wozów strażackich a

zwłaszcza helikoptera. Uczniowie przeszli wzdłuż stoisk z różnorodnymi

materiałami związanymi i bezpieczeństwem. Serdeczne podziękowania dla p.

Gostkowskiej, p. Pasternak oraz p. Roslon za bezpieczny i wygodny

transport.