Wpłaty na ubezpieczenie dokonujemy na konto do 27 września:

Nr rachunku (PEKAO S.A.): 81 1240 6960 3014 0110 0666 3356

Odbiorca: PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

W tytule przelewu wpłacający powinien podać / należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz do której klasy uczęszcza a także, że wpłata dotyczy ubezp. NNW, tj. Jan Kowalski, kl. 7A, NNW Edukacja.

Kwota wpłaty/składki za ubezp. NNW: 40,00 zł / za 1 ucznia

Potwierdzenie wpłaty przynosimy do wychowawców wraz z deklaracją.