Jak szybko minął nam Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych. Akcja miała na celu przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych dla dbania o zdrowie własne i najbliższych. Uczniowie klas I-III obejrzeli bajkę, pt. „Było sobie życie-szczepienia” .Starsi z klasy IV i V pod okiem Pani pedagog Małgosi wykonali tematyczną pracę plastyczną. Uczniowie z klas VI-VIII omówili zagadnienia: czym jest zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie duchowe. Mieli możliwość obejrzenia prezentacji nt. „Rola szczepień ochronnych w zwalczaniu chorób zakaźnych” przygotowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.