Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję ekologiczno-edukacyjną Tusz do paki. Celem akcji jest wdrożenie całej szkolnej społeczności do działań związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym rozbudzaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych. Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
tusz
W naszej placówce zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze (nie tonery) do drukarek komputerowych, do których można wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy. Za każdorazowe przyniesienie i wrzucenie przez dziecko pojemniczka po zużytym tuszu lub tuszach, dziecko otrzyma naklejkę z podziękowaniem. W przypadku uczniów kontynuujących nauczanie w formie zdalnej wskazane jest gromadzenie w domu zużytych pojemniczków i zasilenie dużego pojemnika po powrocie do szkoły.Organizator akcji w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.