30 listopada w naszej szkole odbył się kolejny Szkolny Konkurs Piosenki

Angielskiej, do którego przystąpiło 29 uczestników.

Jurorzy mieli nie lada wyzwanie, gdyż poziom wystąpień był ogromnie

wysoki. Jednak biorąc pod uwagę walory wokalne, poprawność artykulacji w

języku angielskim i ogólne wrażenie artystyczne przyznano następujące

miejsca:

W klasach 0-III :

I miejsce – Julia Ślifirska kl.III

II miejsce Albert Dębecki i Stanisław Biczyk z grupy przedszkolnej

III miejsce dwa zespoły:

– Oliwia Karolak i Alan Kamiński z klasy I

– Iga Michalska i Maja Gaćkowska z klasy I

W klasach V-VII:

I miejsce Alan Pachocki i Maciej Szymański z klasy VII

II miejsce Zofia Sadowska z klasy V

III Miejsce Sebastian Jastrzębski z klasy VII