Poczet sztandarowy reprezentował szkołę podczas gminnych uroczystości związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 maja.
Składamy serdeczne podziękowania uczniom oraz ich rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie w życie placówki.