Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny!
Punktualnie o 8.30 zadzwonił szkolny dzwonek. Pani Dyrektor powitała zebranych na szkolnym patio uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Gościliśmy ks. Prałata Włodzimierza Czerwińskiego, Proboszcza parafii w Sobikowie oraz p. Zbigniewa Adamczyka – radnego oraz sołtysa Czaplina.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i oficjalnie dołączyli do społeczności szkolnej na długie lata.
Pani Magdalena Poterała otrzymała z rąk Pani Dyrektor Beaty Kaczmarczyk akt powierzenia stanowiska wicedyrektora naszej placówki. Gratulujemy!!!
W dobrych humorach udaliśmy się do klas, żeby przywitać się z wychowawcami.
Drodzy Uczniowie!
Życzymy Wam powodzenia w nowym roku szkolnym!