W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, uczniowie klasy 1 ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Beata Kaczmarczyk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego ” i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.