Za ogromne zaangażowanie w akcję wsparcia dla uczniów ukraińskich oraz w coroczne sprzątanie terenu Obrębu i drogi na trasie Czaplinek-Obręb, sołtys Obrębu – p. Katarzyna Rewerska, właściciel Gajówki – p. Dariusz Krawczyk oraz radny Miasta i Gminy Góra Kalwaria p. Tomasz Ura, złożyli serdeczne podziękowanie wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. Dołączyli do nich drobny poczęstunek w postaci kiełbasek na ognisko, pieczywa i ketchupu. Wspólne spotkanie w cieple i blasku ogniska pozwoliło na klasową integrację.
W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku składam serdeczne podziękowania darczyńcom.
Beata Kaczmarczyk
dyrektor szkoły