Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie!!!

wielkimi krokami zbliża się 1 września i związana z tym inauguracja nowego roku szkolnego. Niestety, będzie on inny niż dotychczasowe, bo w reżimie sanitarno-epidemiologicznym. W związku z powyższym nie będzie wspólnego dla całej społeczności szkolnej uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Po przybyciu do placówki na godzinę 8.30, po wejściu do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami:

oddział przedszkolny i klasa III – naprzeciw furtki do szkoły

Klasa I i II – od strony patio

Klasy IV, V, VI – wejście główne

 

należy bezzwłocznie udać się do odpowiednich sal lekcyjnych, w których będą już oczekiwać wychowawcy:

oddział przedszkolny (sala nr 15 – parter) – p. Monika Proszewska,

kl. I (sala nr 3 – parter) – p. Agnieszka Wrotek,

kl. II (sala nr 4 – parter) – p. Monika Wrotek,

kl. III (sala nr 8 – parter) – p. Iwona Skomorowska,

kl. IV (sala nr 20 – piętro) – p. Magdalena Poterała,

kl. V (sala nr 24 – piętro) – p. Hanna Dobrzyńska,

kl. VI (sala nr 21 – piętro) – p. Danuta Matracka.

 

To właśnie oni przekażą wszystkie najistotniejsze wiadomości dotyczące funkcjonowania szkoły.

Przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk a na terenie dystans społecznyW przestrzeni wspólnej, w związku z trudnościami w utrzymaniu tego dystansu, przed dotarciem do klas, obowiązuje osłona nosa i ust. W celu zachowania jak największego bezpieczeństwa uprasza się o ograniczenie liczby opiekunów – nie więcej niż jeden opiekun na jedno dziecko.

DOWÓZ DZIECI (w autobusie szkolnym obowiązkowa jest osłona nosa i ust) w dniu rozpoczęcia roku szkolnego:

7.50 – Wincentów

8.00 – Aleksandrów, zaraz potem Buczynów

8.05 – Czaplin, chwilę później Dębówka

8.12 – Szkoła w Czaplinku

8.15 – Szkoła w Cendrowicach, chwilę później ul. Długa w Cendrowicach

8.20 – Sobików

8.23 – Obręb

8.25 – Szkoła w Czaplinku

 

Po skończonej uroczystości uczniowie zostaną rozwiezieni tą samą trasą, najpierw w stronę Cendrowic, a następnie Wincentowa.

Jednocześnie informujemy, że na stronie szkoły, a przede wszystkim w dzienniku elektronicznym będą pojawiać się obowiązujące w szkole procedury i regulaminy, które będą aktualizowane na bieżąco, zgodnie ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, tak, aby zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie placówki.

Zarówno w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, jak i podczas dalszej pracy ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYTYCZNYMI, w szkole mogą przebywać TYLKO i WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, BEZ ŻADNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH. W zajęciach nie mogą uczestniczyć ci, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.