„Nauczmy dziecko robić użytek ze swych narządów, nieodkrytych uzdolnień”

Cyt.:  Jan Legowicz

Z danych publikowanych przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne oraz z naszych codziennych obserwacji wynika że stan kompetencji grafomotorycznych naszych dzieci jest alarmujący. Przybywa uczniów którzy nie przestrzegają zasad estetycznego pisania, co nastręcza nie tylko wiele kłopotów samym dzieciom ale także  nauczycielom którzy wytwory grafomotoryczne dzieci odczytują . A więc do dzieła!

W  ramach innowacji terapeutyczno- edukacyjnej  odbyło się szereg aktywności z zakresu profilaktyki zaburzeń typu grafomotorycznego,, Grafomotoryka z geometrią”.