Innowacja terapeutyczno- edukacyjna ,, Grafomotoryka z ortografią” stanowi integralną część programu wychowawczego i programu profilaktyki naszej szkoły. Zaplanowana jest na cały rok szkolny i działa w trosce o rozwój grafomotoryczny dzieci  na osnowie zasad poprawnej pisowni ortograficznej.

Obok  profilaktyczno- terapeutyczno- dydaktycznych,  realizuje także cele wychowawcze.  Rozwija pozytywne emocje, motywację do pokonywania trudności w sferze grafomotorycznej i ortograficznej.

Łączy przyjemne z pożytecznym.

Innowacja  zagospodarowywała zajęcia specjalistyczne i wolny czas uczniów z klasy II , III i  IV.

W jej części pierwszej  ,, Ortograficzne zwierzęta” osiągnęliśmy następujące cele.

  1. Wyrównanie dysharmonii rozwoju emocji dzięki aktywności grafomotorycznej.

A w praktyce: Do aktywności innowacyjnej przystępujemy z radością!

  1. Motywowanie do pokonywania trudności organizacyjno- decyzyjno- wykonawczych uczniów.

Teraz: Każda praca jest pełna naszych serc i  umysłów, gotowa do ekspozycji na korytarzu szkolnym. Zapraszamy do oglądania ich!!

  1. Dziecko świadomie łączy aktywność grafomotoryczną z edukacyjną.

Wiemy, że grafomotoryczna  metoda  ułatwia poprawność zapisu ortograficznego. Udało się. Polecamy ją każdemu z Was !!!

Poczuliśmy wiatr w grafomotoryczno- ortograficznych skrzydłach- więc ciąg dalszy nastąpi…