Uczniowie klas IV-VI wykonują kolejne projekty do druku 3D. Pierwszaki obserwują wydruk, ucząc się od starszych kolegów.