Jak sprawić aby flaga namalowana metodą graffiti nie była obrazą symbolu narownego? Czy można namalować orła białego w zabawy sposób lub wyszydełkować flagę biało-czerwoną? Na te pytania odpowiedzieliśmy podczas wykładów i warsztatów przygotowanych w ramach projektu „Patriotyczne Graffiti”, który dofinansowany został w ramach Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” „Symbole Narodowe RP”. W zajęciach wzięli udział uczniowie kl. VII i VIII. Z powstałych prac została przygotowana wystawa. Projekt dał młodym, utalentowanym uczniom naszej szkoły możliwość zaprezentowania swoich talentów w tematyce patriotycznej. Jednocześnie opracowany wykład tłumaczył genezę powstania i znaczenie naszych symboli narodowych. Budowanie więzi młodych ludzi z symbolami narodowymi musi być choć trochę pozbawione barier i zakazów. Celem projektu było budowanie wspólnoty wokół polskiego dziedzictwa, jakim są symbole narodowe, które pomimo upływającego czasu pozostają niezmienne.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie warsztatów p. Katarzynie Góreckiej oraz za prowadzenie ich p. Mateuszowi Piątkiewiczowi.