W październiku dokonujemy wpłat za obiady za 22 dni (z pominięciem 14 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych) do 5 października na konto PKO BP S.A. o numerze: 76 1020 1169 0000 8402 0288 1357

Dane do przelewu:

AgroRadRoL Grzegorz Leszczyński, Glinki nr 139, 05-480 Karczew.

W tytule przelewu należy wpisać: nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.