#LaboratoriaPrzyszłości
W maju chłopcy z klasy VI wzięli udział w warsztatach z komunikacji, korzystając z klocków zakupionych w ramach realizacji programu ,,Laboratoria Przyszłości”. Mieli okazję przekonać się, jak duże znaczenie ma precyzyjne formułowanie swoich myśli i oczekiwań oraz co to znaczy słuchać siebie nawzajem. To była pouczająca lekcja.