Jestem zdolny- właśnie Tak!

Czyli:

prezentacja wytworów aktywności uczniów klasy VII w XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,, Projektanci edukacji”.

Ostatni tydzień przyniósł uczestnikom projektu ,, Moje miasto, moja mała ojczyzna źródłem moich pasji” wiele przyjemności.

Przedstawiliśmy zbiór prezentacji ,, Pracownia zdolnego człowieka” uczniom klasy IV .

Było nam bardzo miło zachęcić naszych kolegów i koleżanki do naśladownictwa naszych pasji: socjologów, geologów, etnografów, znawców natury, hydrologów  regionalnych. Wyjaśniliśmy  co należy rozumieć przez bycie ambasadorami dziedzictwa kultury materialnej naszego miasta i jego okolic.

Swoje chwaliliśmy- bo swoje znamy.

Odwiedziliśmy oddział przedszkolny w naszej szkole.

Maciej przeczytał ,, Legendę o perłach królowej Bony”. Piotr zaprezentował  wykonaną przez siebie makietę zamku w Czersku. Pani  wychowawczyni oddziału przedszkolnego przekazaliśmy karty pracy o zamku w Czersku do samodzielnej aktywności dzieci.

Wielkim zaszczytem dla uczestników grupy projektowej była wizyta w siedzibie Klubu Seniora Wisełka w Górze Kalwarii. Z wielką przyjemnością i dumą zaprezentowaliśmy licznie zebranym członkom Klubu  oraz wspierającą nasz projekt Pani Dyrektor naszej szkoły wytwory aktywności multimedialnych . Przekazaliśmy  na ręce Pani Aleksandry Bogatek ulotkę o XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,, Projektanci edukacji” z naszym udziałem.  Uczniowie z przyjemnością odebrali wspaniałe upominki. Serdecznie dziękujemy!!!

Uczniowie klasy VII

Bożena Gromadzka