Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w miejscem stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju kluczowych kompetencji uczniów.

W myśl sentencji ,, Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwijać” czas na kreatywność  procesu uczenia się.  W innowacji ,, Jestem zdolny, ale jak?” uczestniczą uczniowie klasy siódmej i ósmej. Wyróżnia się ona interdyscyplinarnością łączącą przedmiot geografii  z psychoedukacją kreatywności.

Działania jakie wykonamy, pozwolą nam odpowiedzieć na  podstawowe pytania.

  • Jak się rodzą i czym są nasze zdolności i uzdolnienia?
  • Jestem zdolny, ale jak?
  • Jak wykorzystać swój potencjał w praktyce szkolnej i osobistej?
  • Jak osobisty sukces może stać się kreatorem własnej przyszłości?

Mamy za sobą pierwszy etap–  diagnozę rozpoznającą  dominujące uzdolnienia  uczniów.

To już wiemy: Każdy z nas posiada wiele zdolności i uzdolnień. Dominujące spośród nich wykorzystamy na lekcjach.

Drugi etap-  przydział prac według zdolności na lekcjach geografii :

To się odbyło.

Temat przewodni: Morze Bałtyckie-  w klasie VII.

Odkryliśmy nową dla nas wiedzę o Bałtyku. Nie jest największe ani najgłębsze za to najmłodsze. Każda bryłka bursztynu jest świadkiem zadziwiających  przemian naszej planety. Jego wody są żyzne i dość bogate w surowce mineralne. W wakacje docenimy jego walory turystyczne.

Osnowa innowacji w klasie VIII: Japonia- kraj kwitnącej wiśni.

Od Japończyków możemy uczyć się poszanowania tradycji, uprzejmości, pracowitości. Uznania dla osiągnięć gospodarczych.

Japoński skrypt katakana w którym ćwiczyliśmy zapis naszych imion przyniósł nam bardzo wiele przyjemności ale musieliśmy się napracować.

Czekajcie na dalsze wiadomości innowacyjne!!!