W związku z zawieszonymi zajęciami stacjonarnymi nasza Szkoła wprowadziła nauczanie zdalne, w trakcie którego wykorzystujemy narzędzia informatyczne dostarczane przez podmioty zewnętrzne.

Naszym celem jest umożliwienie uczniom oraz rodzicom kontaktu z nauczycielami przy użyciu takich platform komunikacyjnych jakie dostarcza nam Librus- dziennik elektroniczny oraz Microsoft Teams będący aplikacją służącą m.in. do wideokonferencji oraz wymiany plików.

W trakcie zdalnego nauczania przy użyciu ww. narzędzi dodatkowo przetwarzane są dane uczniów i rodziców takie jak adresy mailowe, numery telefonów. Dane te przetwarzane będą przez cały czas trwania nauczania zdalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu zajęć zdalnych prowadzonych w Szkole dostępne są w Librusie oraz u nauczycieli. Wszelkie wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można wyjaśniać z naszym inspektorem ochrony danych.

Pragniemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność informacji oraz danych przetwarzanych w trakcie nauczania zdalnego.