Szkoła w Czaplinku przystąpiła do udziału w pilotażowym programie Fundacji UNAWEZA.„Godzina dla młodych głów”. Jest to program profilaktyczny, który  ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego.

W pierwszym półroczu rozmawiać będziemy  o pierwszej pomocy psychologicznej. Zajęcia mają wzmacniać u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, dostrzeganie i rozumienie reakcji ciała na emocje, nazywanie potrzeb, stawianie granic, komunikowanie potrzeby wsparcia. W drugim półroczu pomówimy o  higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci. Do końca roku szkolnego klasy 1-8 będą uczestniczyły w 8 lekcjach wychowawczych dotyczących zdrowia psychicznego.