W naszej szkole odbyło się dziś niesamowite spotkanie z  panią Barbarą Kwiatek, Prezesem Fundacji EDU Afryka.
Współpracujemy z fundacją od kilku lat, wspieramy jej działalność naszymi akcjami na terenie szkoły.
Było nam bardzo miło gościć tak ciekawą, ciepłą, oddaną sprawie osobę. Pani Barbara opowiedziała naszym uczniom o życiu szkolnym i świetlicowym dzieci z  Beninu. Przybliżyła nam ich sylwetki, opowiedziała o ich godności, o tym jakie piękne prace wykonują metodą AVOVI ART. Otrzymaliśmy również prezenty dla szkoły wykonane przez podopiecznych fundacji.
Dziękujemy pani Basi za to, że zechciała nas odwiedzić chociaż ma bardzo ograniczony czas.