Podczas dni otwartych w naszej placówce, najmłodsi, ich rodzice oraz przybyli goście, mieli okazję podziwiać wydruk 3D wykonywany na drukarce zakupionej w ramach projektu #Laboratoria przyszłości.