Segregujemy odpady

2 marca 2020r. w naszej szkole odbył się apel, podczas którego p. Danuta Matracka segr1przeprowadziła pogadankę n.t. segregacji odpadów. Pokazała również, jak segregować odpady, do którego z pięciu koszy wrzucać jakie śmieci. Pani Dyrektor Beata Kaczmarczyk zwróciła się do wszystkich zebranych, aby pamiętali o przestrzeganiu zasad higieny oraz prawidłowym myciu rąk. mw

Zdjęcia:https://www.spczaplinek.pl/galeria/category/111-segregowanie-odpadow.html