Bezpieczna droga do szkoły z "Mrówką"

14 września 2017roku w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna droga do szkoły" Mrówka wraz z funkcjonariuszem Policji spotkała się z uczniami z klasy pierwszej i drugiej.alt

Pan policjant przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa na drodze oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na niej.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali odblaski i kamizelki odblaskowe ufundowane przez market budowlany A.R. Skład Mrówka z Góry Kalwarii.