Pamiętamy...

W sobotę 6.09.2014r. na cmentarzu w Sobikowie odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona 75 rocznicy śmierci mieszkańców Czaplinka, którzy zginęli podczas bombardowania wsi. Uroczystość została przygotowana przez Sołtysa wsi Czaplinek p. Sławomira Kąckiego, miała bardzo uroczysty charakter. Mszę za poległych odprawił biskup Górzyński, zaproszeni byli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych. Nasza szkoła wystawiła wartę przy pamiątkowej tablicy ofiar nalotu, złożyliśmy kwiaty. Poczet Sztandarowy naszej szkoły uświetniał całą uroczystość. Wszyscy obecni wysłuchali wzruszających wspomnień świadka tych wydarzeń pana Urbańskiego, a wspomnienia rodziny Gańskich odczytała wnuczka. Uczniowie naszej szkoły i absolwenci przygotowani przez państwa Kąckich recytowali poruszające wiersze.