Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

  

 Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Górskiego
w Czaplinku
 
Ul. Szkolna 5
05 – 530 Góra Kalwaria
tel. (22) 726 83 41
tel./fax (22) 726 85 45
e-mail: kontakt@spczaplinek.pl
 
Zaproszenie
PDF Drukuj
alt
Dzień Edukacji Narodowej to święto, które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, będącej pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
 W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten, zgodnie z zapisami w ustawie Karta Nauczyciela,  uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym w tym dniu – poniedziałek, 14.10.2019 r. - w naszej placówce nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
W dniu 11 października 2019 roku o godz. 8.20 w zastępczej sali gimnastycznej zostanie zaprezentowany program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy V, a tematycznie związany z powyższym Świętem, na który serdecznie zapraszam w imieniu swoim i p. Danuty Matrackiej, odpowiedzialnej za przygotowanie uroczystości, UCZNIÓW, RODZICÓW, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNIKÓW SZKOŁY oraz LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ.
 
                                                                                           Beata Kaczmarczyk
                                                                                               dyrektor szkoły                                                                                                 
 
Obiady
PDF Drukuj

W październiku dokonujemy wpłat za obiady za 22 dni (z pominięciem 14 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych) do 5 października na konto PKO BP S.A. o numerze: 76 1020 1169 0000 8402 0288 1357

Dane do przelewu:

AgroRadRoL Grzegorz Leszczyński, Glinki nr 139, 05-480 Karczew.

W tytule przelewu należy wpisać: nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 
Zagłosujmy w ramach Budżetu Obywatelskiego
PDF Drukuj

 

altSzanowni Państwo,

została podana ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu, gdyż istnieje możliwość pozyskania środków na organizację Święta Rodziny dla lokalnej społeczności na szerszą skalę niż dotychczas, gdyż ostatecznie do głosowania zakwalifikowanych zostało 35 zadań, w tym:

5. Rodzina Jednością silna - edukacja poprzez rozrywkę na 6.   - pula gminna (dot. szkół w Czaplinku, Cendrowicach i Coniewie).

oraz projekt profilaktyczny

4. Profilaktyka raka prostaty i raka piersi oraz Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. - pula powiatowa

Głosowanie odbędzie się w dniach 20 - 30 września.

Zachęcamy do głosowania elektronicznego poprzez stronę powiat-piaseczynski.budzet-obywateski.org na której 20 września pojawi się specjalny moduł umożliwiający oddanie głosu. Wystarczy jedynie wybrać w/w projekty (jeden z puli powiatowej i jeden z gminnej), wpisać swoje dane i numer telefonu, i potwierdzić wybór kodem otrzymanym sms-em.

Głosować mogą mieszkańcy powiatu, którzy ukończyli 13. rok życia (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców).

Głosowanie będzie możliwe także w formie papierowej w następujących lokalizacjach:

 

- Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,

- Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Czajewicza 2/4,

- filia starostwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77,

filia starostwa w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10,

- filia starostwa w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,

- filia starostwa w Urzędzie Miasta i Gminy Tarczyn, ul. Stępkowskiego 17,

- Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (dla podopiecznych),

- Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (dla podopiecznych).

Los projektów leży w naszych rękach, więc dajmy im szansę realizacji. Zagłosujmy: my, nasze rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, cała lokalna społeczność, bo w jedności siła.

UWAGA!!!
Kartę do głosowania można wydrukować. Informujemy, że kartę do głosowania i zgodę opiekuna prawnego można wydrukować samemu i po wypełnieniu wrzucić do urny (karty nie są stemplowane).
 
Tak wygląda potwierdzenie udziału w głosowaniu przez internet:
 
"Dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego - Powiat Piaseczyński 2020
Oddałeś głos na:
 
Kategoria POWIATOWE:
4. Program: "Profilaktyka raka prostaty i raka piersi dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego" Program: "Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego"
 
Kategoria GMINNE:
5. Rodzina jednością silna - edukacja poprzez rozrywkę."
 
 
Głosujmy i zachęćmy innych!   Rozmową, mejlem, przez facebooka...
 
 
Ubezpieczenie
PDF Drukuj

Wpłaty na ubezpieczenie dokonujemy na konto do 27 września:

Nr rachunku (PEKAO S.A.): 81 1240 6960 3014 0110 0666 3356

Odbiorca: PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

W tytule przelewu wpłacający powinien podać / należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz do której klasy uczęszcza a także, że wpłata dotyczy ubezp. NNW, tj. Jan Kowalski, kl. 7A, NNW Edukacja.

Kwota wpłaty/składki za ubezp. NNW: 40,00 zł / za 1 ucznia

Potwierdzenie wpłaty przynosimy do wychowawców wraz z deklaracją.

 

 
Zebranie rodziców
PDF Drukuj

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 10 września (wtorek) o godz. 18.00. 

 
Strona 9 z 45