Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

  

 Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Górskiego
w Czaplinku
 
Ul. Szkolna 5
05 – 530 Góra Kalwaria
tel. (22) 726 83 41
tel./fax (22) 726 85 45
e-mail: kontakt@spczaplinek.pl
 
Informacja
PDF Drukuj

alt  alt

 

 
II edycja konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną
PDF Drukuj

altI. ORGANIZATOR:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku

II. TERMINY KONKURSU:

1. Termin składania prac konkursowych wraz z kartą zgłoszeniową upływa 27 marca 2020 r.

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród - 4 kwietnia 2020 r.,

podczas Kiermaszu Wielkanocnego.

III. CELE KONKURSU:

- zacieśnianie więzi rodzinnych,

- rozwijanie umiejętności współpracy rodzic – dziecko,

- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu,

- kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KRYTERIA OCENY:

-    Konkurs skierowany jest do społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego

      w Czaplinku.

-   Ozdoba wielkanocna, będąca przedmiotem konkursu, powinna być wykonana przez parę, w skład której

      wchodzi dziecko oraz osoba dorosła (rodzic lub inny dorosły członek rodziny).

3. Zainteresowani udziałem w konkursie powinni terminowo złożyć swoją pracę
   do 27 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły.
    a) Do każdej pracy w trwały sposób powinna być przymocowana karteczka z imionami
         i nazwiskami autorskiego duetu.

     b) Każdy duet może złożyć dowolną ilość prac.

     c) Prace konkursowe przechodzą na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego

         w Czaplinku.

4. Tematyka prac związana jest ze ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI, czyli mogą to być: pisanki, kraszanki,

koszyczki wielkanocne, baranki, stroiki, palmy wielkanocne, itp.

5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

7. Kryteria oceny:

    ·        oryginalność pomysłu,

    ·        estetyka wykonania pracy,

    ·        ogólny wyraz artystyczny,

    ·        materiał użyty do wykonania pracy,

    ·        zgodność pracy z założeniami konkursu,

    ·        stopień trudności,

    ·        technika i czasochłonność wykonania.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Dla autorów najciekawszych prac konkursowych przewidziane są nagrody i wyróżnienia
rzeczowe w ilości uzależnionej od poziomu artystycznego konkursu. Jury ma prawo
przyznania równorzędnych nagród i wyróżnień.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia 2020r.  w

Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku podczas

Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego.

2 kwietnia 2020r. wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej oraz facebooku szkoły.

VII. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Najciekawsze ozdoby zostaną wystawione podczas kiermaszowej aukcji, natomiast pozostałe prace

konkursowe zostaną przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży podczas kiermaszu w dn. 4 kwietnia 2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć prac w prasie,

na stronach internetowych, facebooku, itp.

 
Rekrutacja 2020/2021 do oddziału przedszkolnego
PDF Drukuj

Szanowni Państwo.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 do oddziału przedszkolnego na terenie całej gminy odbędzie się drogą elektroniczną.

Rozpocznie się ona 24.02.2020 r. od godziny 8.00.

Etap wprowadzania wniosków potrwa do 13.03.2020 r.

W celu zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego należy wejść na stronę:

www.gorakalwaria.przedszkola.vnabor.pl i wypełnić odpowiednie dane.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w informatorze dla rodziców, z którym prosimy się zapoznać.

             Serdecznie zapraszamy do naszej  małej, kameralnej, przyjaznej dzieciom placówki.

alt

alt

alt

https://www.gorakalwaria.net/news-wkrotce-rusza-rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli,1324.html

 
Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2020/2021
PDF Drukuj

 

altSzanowni Państwo, 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Nr ROA.0050.22.20 z dnia 29 stycznia 2020 r. Zgodnie z nim termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły trwa od 23 marca.

Wzór wniosku do klasy pierwszej jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej placówki z zakładki druki.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 3 kwietnia

Serdecznie zapraszamy do naszej  małej, kameralnej, przyjaznej dzieciom placówki.

 
Zajęcia feryjne w naszej szkole
PDF Drukuj

alt

 
Strona 8 z 48