Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Nie wiesz co robić, ktoś Cię krzywdzi, jest coś, co nie daje Ci spokoju, potrzebujesz informacji, pomocy, wsparcia -

MOŻESZ POROZMAWIAĆ O WSZYSTKIMtelefon zaufania

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
działa całą dobę
każdego dnia

(można też pisać: 116111.pl)