Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku.

  

Apel do rodziców w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli
PDF Drukuj

Szanowni Państwo, ze względu na planowany „ogólnopolski strajk nauczycieli”, który ma rozpocząć się 8 kwietnia, informujemy, że do strajku planują przystąpić następujące przedszkola i szkoły, dla których gmina Góra Kalwaria jest organem prowadzącym:

 1. Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii,
 2. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku,
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii,
 4. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku,
 5. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach,
 6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie,
 7. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu,
 8. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Czachówku,
 9. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach,
 10. Szkoła Podstawowa w Baniosze,
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach.

W wymienionych szkołach oraz przedszkolach nie będzie możliwe zapewnienie kompleksowej opieki pedagogicznej dla dzieci do nich uczęszczających, będą w nich natomiast odbywały się zajęcia o charakterze edukacyjno - opiekuńczym. Niemniej zwracamy się do tych z Państwa, którzy mają taką możliwość, z prośbą o zapewnienie w dniach strajku opieki nad dziećmi we własnym zakresie i nieposyłanie ich w okresie strajku do wymienionych 11 szkół i przedszkoli.


Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej www.gorakalwaria.pl oraz profilu Gmina Góra Kalwaria na Facebooku.

 

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8

W związku ze strajkiem w oświacie, rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło 8 lat, mogą przedłożyć swojemu pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Bowiem zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2017 poz. 1368) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec jak i matka dziecka, wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. wynagrodzenia. Istotna przy tym jest okoliczność, aby w czasie zamknięcia szkoły lub przedszkola inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogli opiekować się dzieckiem.

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, natomiast jeżeli prowadzi działalność gospodarczą składa go do najbliższego oddziału ZUS. Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku  działalności gospodarczej), należy złożyć ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i  dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl albo w osobiście w oddziale lub inspektoracie ZUS.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 188 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Dodatkowe zajęcia w Ośrodku Kultury i na basenie podczas strajku nauczycieli

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii przygotował ofertę dodatkowych zajęć dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie sprawować nad nimi opieki w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. Dziećmi zaopiekują się instruktorzy Ośrodka. W kinie (ul. ks. Sajny) przewidziano projekcie filmów dla dzieci starszych w wieku od IV klasy szkoły podstawowej (kino będzie czynne od godz. 8.00 do 14.00). Natomiast w siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. por. Jana Białka 9 będą przygotowane projekcje dla dzieci młodszych – w wieku do III klasy szkoły podstawowej (Ośrodek również będzie czynny w godz. 8.00-14.00).

Z kolei na basen za 1 zł (wejście za okazaniem legitymacji szkolnej) zaprasza dzieci Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Pijarska 119). Pływalnia będzie otwarta dla uczniów strajkujących placówek w godz. 7.30-16.00.

Do rodziców, którzy zdecydują się na przywiezienie dzieci do Ośrodka Kultury lub na basen zwracamy się z prośba o zapewnienie im wyżywienia.